EFEKTIVNÍ OBCHOD

JAK?

KDO?

CO?

KDY?

KOMU?

OBCHODNÍ FUNDAMENT

Efektivní obchod nastává, kdy prodávající strana minimalizuje externí a interní vlivy, které zpomalují dosažení obchodní dohody v rozhodném čase.


Představuje pro nás ucelený set doporučení a procesů, jak nejlépe nastavit obchod v organizaci tak, aby byl výkonný, udržitelný a transparentní.


Všechny tyto aspekty tvoří – obchodní fundament – bez dobře nastaveného fundamentu vaše obchodní organizace nebude efektivní a bude brzdit váš růst a rozvoj.

slide-2.jpg

NAŠE METODIKA

Organizace obchodu
Pomůžeme vám nastavit jednotlivé odpovědnosti v rámci obchodní organizace.

Nastavení dosažitelných KPIs
Nastaví cílů a pomocných KPI je alfou a omegou pro úspěšnou obchodní organizaci. Pomůžeme s vámi tyto cíle správně nastavit tak, abyste nedemotivovali svoje obchodníky.

Motivační provizní systém
Nastavíme provizní systém tak, aby byl vždy motivační, transparentní a hlavně pro vaši společnost udržitelný.

Kontrola a revize nastavených procesů
Pomůžeme vám nastavit kontrolní mechanismy na jednotlivé obchodní procesy tak, aby vám nebránili v dalším rozvoji a růstu.

Metodologie obchodního procesu
Nastavení obchodní metodologie, tedy jak pracovat s obchodními přiležitostmi, jaký je životní cyklus obchodních příležitostí a v neposlední řadě, jak nastavit reporting obchodu.

efektivni-obchod.png

Coaching a trénink obchodního týmu
Předáme zkušenosti z velkého množství obchodních jednání a posuneme vaše obchodníky dále v myšlení a dovednostech.