PRODUKTY
A INOVACE

Jsme zákazníkův advokát uvnitř vaší firmy. Váš zákazník je pro nás středem pozornosti.
Pomůžeme vám dívat se na nové i stávající produkty zákazníkovým pohledem a zároveň nastavit osvědčené procesy a interní postupy pro rychlejší zavádění inovací. To vše dohromady přinese spokojeného zákazníka.

analytics.png

Průzkum trhu a zjištění skutečných potřeb zákazníků.

whiteboard.png

Doporučíme strategie uvedení na trh z pohledu obchodu i marketingu.

coins.png

Tvorba business plánů, cost-benefit analýzy.

head.png

Nastavení procesů a postupů pro dosažení co nejlepší zákaznické zkušenosti a sběru zpětné vazby.

design.png

Vytvoření MVP, ověření a ladění produktů.

graph-line.png

Monitorujeme a vyhodnocujeme zákaznickou zkušenost.