DIGITÁLNÍ
TRANSFORMACE

Digitální transformace není jenom implementace systémů, které vám ulehčí práci, ale postup, jak se stát efektivní firmou, snížit svá rizika a provozní náklady, a zajistit si tak náskok před konkurencí.

research.png

Na transformaci máme z našich letitých zkušeností vyvinutou vlastní transformační metodiku, která dovede transformace do úspěšného konce.  

analytics.png

Aby transformace byla úspěšná neustále v jejím průběhu měříme klíčová KPI a postupy průběžně ladíme. 

engeneering.png

Společnosti dovedeme vypracovat efektivní transformační roadmapu na základě procesní analýzy, rizik,  problémů a KPI.

network.png

Transformace neznamená jen automatizovat procesy, ale i pomoci zaměstnancům změnu přijmout. 

plane.png

V rámci transformace využíváme nejnovější technologie, které dovedeme zastřešit interně, popř. ve spolupráci s partnery. 

stats.png

Provedli jsme několik desítek úspěšných a měřitelných transformací na českém i mezinárodním trhu, kde působíme přes 6 let.

slide-3.jpg

NÁŠ PROCES

Aplikujeme to, čemu opravdu věříme. Náš proces používáme a inovujeme s každým klientem a projektem.

1

Analýza dat, procesů, rizik

Neprodáváme SW, který jsme vyvinuli a nyní jej potřebujeme monetizovat, ale hledáme řešení šité na míru potřeb Vaší firmy. První krok vedoucí k digitální transformaci je proto důkladná nálezová analýza, která se soustředí na optimalizaci procesů, stejně tak jako na popis rizik a jejich minimalizaci.

2

Optimalizace a návrh DX
Na základě vstupní analýzy vypracujeme návrh optimalizace nálezů (workflow, procesy, rizika aj.) a rovněž návrh řešení. Na základě návrh transformace se kvalifikovaně rozhodnete jak dále postupovat a pro jakou z variant transformace se rozhodnete. 

Cílem není 100% digitální firma, ale automatizace těch procesů, kde to dává smysl a je maximálním přínosem pro Vás a Vaši firmu.
 

3

Definice strategie a příprava road mapy

Po výběru ideální varianty řešení připravíme detailní strategii a zejména harmonogram vč. předpokládaného rozpočtu implementace změn. Na základě podrobného zadání je možné zahájit transformaci v předem dohodnutých časových blocích a cenových intervalech.

4

Digitální transformace
Samotný proces DX probíhá postupně a obsahuje všechny potřebné kroky k maximální automatizaci pracovních procesů, sdílení informací a early warning systému. Cílem není vytvořit jeden zastřešující SW, ale integrace již využívaných systémů a případných customizací na míru v jeden funkční celek, který bude přehledný pro všechny zainteresované.

5

Kontrola a podpora
V rámci implementace poskytujeme post-buy kontrolu a support s důrazem na případná vylepšení  a zákaznickou podporu ať již onsite konzultací a workshopů nebo vzdáleného dohledu.